[Избори в Египет] Кой гласува? По какви правила?

Standard
 • Население: (около) 85 милиона
 • Граждани, имащи право да гласуват: (около) 50 милиона
 • Парламентарен състав: двукамарен
 • Народно събрание: Долна камара
 • Съвет Шура: консултативна Горна камара

Народно събрание, избрано от хората

Избирателният процес е проведен в продължение на три етапа, всеки включващ избори в девет провинции (от общо 27). Втори тур се провежда една седмица по-късно, ако никой от кандидатите не е получил поне 50% от общия вот.

За първи път, събрание е избрано чрез смесена избирателна система, при която две трети от общия брой места са избрани в съответствие със списък на пропорционално представителство, а останалата една част e избрана в съответствие с индивидуална кандидатура.

Изборни дати: начало на 28 ноември, край на 10 януари.

Етап 1:

 • Първи тур: 28 и 29 ноември; втори тур: 5 и 6 декември
 • Днес и утре гласуват следните 9 говернората: Кайро, Александрия, Луксор, Ал-Фаюм, Порт Саид, Дамиета, Кафр ал-Шейх, Червено море.

Етап 2:

 • Първи тур: 14 и 15 декември; втори тур: 21 и 22 декември
 • Говернорати: Гиза, Бени Суеф, Менуфия, Шаркия, Исмаилия, Суец, Бехеира, Сохаг, Асуан

Етап n°3:

 • Първи тур: 3 и 4 януари; втори тур: 10 и 11 януари
 • Провинции: Миня, Калиубия, Гарбия Дакахлийя, Северен Синай, Южен Синай, Марса Матрух, Кена и Нова долина

Откриване на Народното събрание: 17 март 2012

Народното събрание е съставено от общо 508 члена (10 места по-малко от изходящото събрание, чиито брой възлизаше на 518). Броя на избраните от народа депутати места е 498, 10 допулнителни ще бъдат назначени от Генералния щаб (SCAF). Избраните народни представители чрез пропорционалната система ще са 332 от 46 избирателни райони, а чрез индивидуалната система — 166 от 83 избирателни райони.

Общият брой на кандидатите, представящи се за депутати чрез пропорционалната система е 590 списъци, а тези чрез индивидуалната: 6 591.

Горна камара, или Шура

Избирателният процес се подчинява на сqщите правила като този за Народно събрание. Гласуването ще започне на 29 януари и ще приключи на 11 март.

Етап n°1:

 • Първи тур: 29 януари; вториъ тур: 5 февруари
 • Говернорати: Кайро, Ал-Фейум, Порт Саид, Дамиета, Александрия, Кафр Ел-Шейх, Асиут, Луксор, Червено море

Етап n°2:

 • Първи тур: 14 февруари; втори тур: 21 февруари
 • Говернорати: Гиза, Бени Суеф, Менуфия, Шаркия, Исмаилия, Суец, Бехеира, Сохаг, Асуан

Етап n°3:

 • Първи тур: 4 март; втори тур: 11 март
 • Говернорати: Миня, Калиубия, Гарбия Дакахлийя, Северен Синай, Южен Синай, Марса Матрух, Нова долина

Откриване на Шурата: 24 март 2012

Общо членство: 270 (шест места повече от изходящия съвет). Избраните членове: 190, назначени от Генералния щаб (SCAF): 80. Избраните представители чрез пропорционалната система ще са 130 от 30 избирателни райони, а чрез индивидуалната система — 60 от 30 избирателни райони.

Общият брой на кандидатите, представящи се чрез пропорционалната система е 272 списъци, а тези чрез индивидуалната: 2 036.

Общ брой на кандидатите за места в отделните кандидатурата на двете камари: 8 627 за 266 места (данни, оповестени от Върховната избирателна комисия на 25 октомври 2011 г.)

Наблюдение на изборите

Висшата избирателна комисия (SEC) е натоварен с надзора и контрола парламентарните избори от началото до края.

Според най-новите изменения на закона от 1956 г. за упражняване на политически права, SEC е съставен от съдебни лица (единадесет членове). Ръководителят на SEC е Ибрахим Абдел-Моез, председател на Апелативния съд на Кайро. Законът от 1956 г. натовари SEC със 16 роли и власт, на върха на които е упражняването на пълен контрол на изборите, регламентиране на тяхното протичане и гаранция, че те са изцяло под наблюдение и контрол от страна на съдиите (един съдия е назначен за всяко избирателно бюро). SEC е също така натоварен със селекционирането на избирателни бюра и приготвяне на избирателни списуци както и със уредите за преброяване на гласовете, с регулирането и надзора на предизборната кампания, целящ да се намалят религиозните и расови лозунги и символи.

SCAF не позволи външни наблюдатели да присъстват по време на изборите.

По-подробен преглед на египетската избирателна система можете да направите тук (PDF на английски).